İnternet Sitesi

                                    Bilgi Güvenliği Anlayışımız

Bilgi güvenliği, bir kuruluşun verilerine, sistemlerine ve ağlarına ulaşmayı amaçlayan güvensiz etkilere karşı koruma çalışmalarını ifade eder. Bu çalışmalar, bir kuruluşun bilgi güvenliği politikaları doğrultusunda yapılır ve bu politikalar, kuruluşun bilgi güvenliği hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için yapılması gereken çalışmaları belirler.

Bilgi güvenliği politikaları, bir kuruluşun verilerine, sistemlerine ve ağlarına ulaşmayı amaçlayan güvensiz etkilere karşı koruma çalışmalarını içerir. Bu çalışmalar, çeşitli alanlarda yapılabilir ve örnekleri şunlar olabilir:

 • Erişim kontrolü: Bu, verilere ve sistemlere ulaşmayı amaçlayan kişilerin veya araçların yetkisiz erişimine karşı alınan önlemleri içerir. Örneğin, bir kuruluşun verilerine sadece yetkili kişilerin ulaşmasını sağlamak için kullanılan parolalar ve kimlik doğrulama yöntemleri bu kategoride yer alır.

 • Veri güvenliği: Bu, verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve korunması amacıyla alınan önlemleri içerir. Örneğin, verilerin şifrelenmesi ve yedeklenmesi bu kategoride yer alır.

 • Ağ güvenliği: Bu, bir kuruluşun ağına ulaşmayı amaçlayan güvensiz etkilere karşı alınan önlemleri içerir. Örneğin, bir kuruluşun ağının güvenlik duvarı ile korunması ve güvenlik açıklarının tespiti ve düzeltilmesi bu kategoride yer alır.

Bilgi güvenliği politikalarının oluşturulması ve uygulanması sürecinde, bir kuruluşun bilgi güvenliği hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yapılması gereken çalışmalar değerlendirilir.

 1. Müşterilerimizin Bilgi Güvenliğine Azami Derecede Önem Atf ediyoruz.
 2. Bize Emanet Edilen Tüm Bilgilerin Gizliliğini ve Bütünlüğünü Koruma Konusunda Çaba Sarf ediyoruz.
 3. Güvenlik Riskleriniz Minimize etme konusunda gayret Gösteriyor, Yapılan Tüm İşlemler Konusunda Müşteriyi, Bilgilendirip-Onayını Alıyoruz.
 4. Müşterimizin Onay Vermediği Hiç Bir Bilgiyi Kullanmıyoruz.
 5. Ortaya Çıkabilecek Bilgi Açığını Önlemek İçin Çalışıyoruz.
 6. Çalışan Personelimizin Bu Güvenlik Uygulamalarına Katılımını Sağlıyoruz.
 7. Konu Hakkında Hassas Davranmaya Özen Gösteriyoruz.
 8. Hiçbir Bilginin Üçüncü Şahıslara Ulaşmaması İçin Çalışıyoruz.