İnternet Sitesi

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmet Yönetim Sistemi, bir organizasyonun bilgi teknolojisi hizmetlerini yönetmek için kullanılan bir sistemdir. IT hizmetlerinin planlanması, tasarımı, üretimi, entegrasyonu, yürütülmesi, desteklenmesi ve izlenmesi gibi süreçleri içerebilir.

IT hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmak için kullanılabilir. Aynı zamanda, organizasyonun IT hizmetlerinin maliyetlerini azaltmasına ve müşteri memnuniyetini arttırmasına yardımcı olabilir.

Genellikle (IT Hizmet Yönetimi İyileştirme Modeli) veya COBIT (Kurumsal İşletme ve Teknoloji Yönetimi) gibi standartlar veya kalite sistemleri kullanılarak uygulanır. Bu standartlar veya kalite sistemleri, süreçlerinin nasıl yürütüleceği ve nasıl izlenmesi gerektiği konusunda rehberlik sağlar.

Ayrıca bir organizasyonun IT hizmetlerini belirli bir süre için planlamasını, tasarlamasını, üretmesini, entegre etmesini, yürütmesini, desteklemesini ve izlemesini sağlar. Bu süreçler, IT hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmak için kullanılabilir. Aynı zamanda, bir organizasyonun IT hizmetlerinin maliyetlerini azaltmasına ve müşteri memnuniyetini arttırmasına yardımcı olabilir.