İnternet Sitesi

                                                   Tasarım ( Design )

Tasarım, bir ürün, hizmet, yapı veya sistemin nasıl görüneceğini, nasıl çalışacağını ve nasıl kullanılacağını belirleyen süreçtir. Tasarım, estetik görünümün yanı sıra, bir şeyin işlevselliğini, kullanılabilirliğini ve çekiciliğini de içerir. Tasarım, bir ürünün tasarımından başlayarak, bir şirketin logolarına, reklam kampanyalarına ve web sitelerine kadar birçok farklı alanda kullanılır.

Tasarım süreci, bir ürünün ya da hizmetin nasıl çalışacağını ve nasıl kullanılacağını belirleyen planlama aşamasından başlar. Bu planlama aşamasında, ürünün veya hizmetin işlevselliği, gereksinimleri, hedef kitlesi ve beklentileri göz önünde bulundurulur. Daha sonra, tasarım süreci, ürünün ya da hizmetin görünümünü ve estetik özelliklerini belirleyen görsel tasarım aşamasına geçer. Bu aşamada, ürünün ya da hizmetin renkleri, fontları, yapısı ve diğer tasarım elemanları belirlenir. Son olarak, tasarım süreci, ürünün ya da hizmetin üretim ve dağıtımına yönelik teknik tasarım aşamasına geçer. Bu aşamada, ürünün ya da hizmetin nasıl üretileceği ve dağıtılacağı belirlenir.

Tasarım, Bir Ürünün, Sistemin veya Hizmetin Nasıl görüneceği, nasıl çalışacağı ve kullanılacağı ile ilgili olarak düşünülmüş ve planlanmış bir süreçtir. Tasarım, ürünlerin estetik görünümünün yanı sıra, işlevselliği, kullanılabilirliği ve çevre dostu olması gibi özelliklerini de kapsar.

Tasarım, birçok farklı alanda kullanılır. Örneğin:

 1. Gıda tasarımı: Gıda ürünlerinin paketleme tasarımı ve ürünlerin görünümü ile ilgili olarak düşünülmüş ve planlanmış bir süreçtir.

 2. Moda tasarımı: Moda tasarımı, giyim ürünlerinin tasarımı ile ilgili olarak düşünülmüş ve planlanmış bir süreçtir.

 3. İnşaat tasarımı: İnşaat tasarımı, bir yapının nasıl inşa edileceği, hangi malzemelerin kullanılacağı ve yapının özellikleri ile ilgili olarak düşünülmüş ve planlanmış bir süreçtir.

 4. Mobilya tasarımı: Mobilya tasarımı, mobilya ürünlerinin tasarımı ile ilgili olarak düşünülmüş ve planlanmış bir süreçtir.

 5. Web tasarımı: Web tasarımı, bir web sitesinin nasıl görüneceği ve nasıl çalışacağı ile ilgili olarak düşünülmüş ve planlanmış bir süreçtir.

 6. Grafik tasarımı: Grafik tasarımı, afişler, kataloglar, broşürler gibi yazılı ve görsel ürünlerin tasarımı ile ilgili olarak düşünülmüş ve planlanmış bir süreçtir.

 7. Tasarım, bir ürünün, sistemin, hizmetin veya bir ortamın görünümünü, özelliklerini ve işleyişini düşünüp planlamak anlamına gelir. Tasarım, insanların kullanımına yönelik birçok farklı şeyi kapsayabilir, örneğin:

  1. Giyilebilir ürünler: Örneğin elbise, ayakkabı, takı gibi ürünlerin tasarımı.

  2. Mobilya: Örneğin masa, sandalye, yatak gibi ürünlerin tasarımı.

  3. Elektronik cihazlar: Örneğin telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazların tasarımı.

  4. Otomobiller: Örneğin araba, motosiklet gibi araçların tasarımı.

  5. Web siteleri: Web sitelerinin tasarımı, arayüz tasarımı ve kullanıcı deneyimi.

  6. Grafik tasarım: Örneğin logolar, afişler, kataloglar gibi yazılı ve görsel materyallerin tasarımı.

  7. İç mimari: Örneğin evler, işyerleri, okullar gibi yapıların iç tasarımı.

  8. Peyzaj tasarımı: Örneğin bahçeler, parklar, golf sahaları gibi alanların tasarımı.

  Tasarım süreci, bir ürünün, sistemin veya hizmetin nasıl kullanılacağı, ne amaçla kullanılacağı ve hangi hedef kitleye hitap edeceği gibi konuları dikkate alarak yapılır. Tasarımın amacı, insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik etkili, estetik ve fonksiyonel çözümler üretmektir.